Πένθιμος πράος ουρανός

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 β Αντίς για όνειρο Πένθιμος πράος ουρανός μες στο λιβάνι αναθρώσκουν παλαιές Μητέρες ορθές σαν κηροπήγια τυφεκιοφόροι …

At Bay 

Once born by the seaside, you will always dream of an imaginary ‘bay’ extending behind any neighborhood.