Πένθιμος πράος ουρανός

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 β Αντίς για όνειρο Πένθιμος πράος ουρανός μες στο λιβάνι αναθρώσκουν παλαιές Μητέρες ορθές σαν κηροπήγια τυφεκιοφόροι …